Σας καλωσορίζουμε στην νέα ιστοσελίδα του ΚΑΑΕΚΤ Ν.Σάμου!
Κέντρο Ανάπτυξης, Απασχόλησης, Επαγγελματικής Κατάρτισης & Τεχνολογίας Νομού Σάμου

Για να επισκεφθείτε την παλαιότερη ιστοσελίδα μας πατήστε ΕΔΩ

Image

Σκοπός μας

Η υλοποίηση προγραμμάτων Άτυπης Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης καθώς και άλλες συναφείς δραστηριότητες (έρευνες, αναπτυξιακές μελέτες, συμβουλευτική υποστήριξη κ.λ.π.).
Στα πλαίσια δε της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης, η υλοποίηση ενεργειών αφορά: Συμπληρωματική Κατάρτιση για άτομα που έχουν ελλιπή επαγγελματικά προσόντα, επανειδίκευση ήαπαναπροσανατολισμό για άτομα που λόγω αναδιάρθρωσης απαιτείται να αλλάξουν αντικείμενο εργασίας, εξειδίκευση ή επιμόρφωση για άτομα που είναι αναγκαίο να αποκτήσουν νέες γνώσεις σε αντικείμενα της εργασίας τους λόγω εισαγωγής νέων τεχνολογιών, ανακατάταξης της παραγωγικής διαδικασίας και των συνθηκών εργασίας.

Αναπτυξιακά Έργα

Σεμινάρια, Παρουσιάσεις & Εκδηλώσεις

Τρέχον Σεμινάρια & Εκπαιδευτικά Προγράμματα!

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image