Τρίτη, 28 Μαΐου 2019 15:18

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση προμήθειας ενός (1) φωτοτυπικού πολυμηχανήματος για τις ανάγκες του Κ.Α.Α.Ε.Κ.Τ Σάμου Α.Ε.

Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση προμήθειας ενός (1) φωτοτυπικού πολυμηχανήματος για τις ανάγκες του Κ.Α.Α.Ε.Κ.Τ Σάμου Α.Ε.

ΑΡΧΕΙΟ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF ΠΑΡΑΚΑΤΩ