Παρασκευή, 07 Ιουνίου 2019 22:07

Διαγωνισμός για την υπηρεσία-δημιουργία ψηφιακού υλικού παρουσιάσεων & τεχνική υποστήριξη παρουσίασης σε ημερίδα CLLD/Leader

Συνημμένο παρακάτω