Τρίτη, 12 Μαΐου 2020 15:30

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟ ΟΡΚΩΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟ ΟΡΚΩΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019