Δευτέρα, 12 Αυγούστου 2019 00:47

Γνωμοδότηση του Νομικού μας συμβούλου σχετικά με τις εμπορικές μισθώσεις διάρκειας άνω των 9 ετών