Wednesday, 16 November 2022 13:06

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ – ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΠΑΛΘ

Written by
Rate this item
(0 votes)

Οι δικαιούχοι – μελετητές των πράξεων του ΕΠΑΛΘ 2014 – 2020, αφού έχουν λάβει τα έγγραφα της αξιολόγησης, την Απόφαση Ένταξης των πράξεων με αρ.πρωτ. 583/21-07-2022 (ΑΔΑ: ΡΖΓ946ΜΣΗΞ-5Κ6) και την Απόφαση Χρηματοδότησης μεμονωμένης πράξης μπορούν να προχωρήσουν σε αίτημα πληρωμής. Σε όλη τη διαδικασία θα πρέπει να ακολουθούνται τα άρθρα της Πρόσκλησης με αρ.πρωτ. 708/23-9-2021, κωδ. ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 5071, όπως αυτή τροποποιημένη ισχύει.

ΒΑΣΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ - ΠΛΗΡΩΜΗΣ

  1. Ο Δικαιούχος υποβάλλει το αίτημα πληρωμής υποχρεωτικά μέσω του ΠΣΚΕ κάνοντας χρήση του Τυποποιημένου Εντύπου. Για να γίνει αυτό θα πρέπει να επιβεβαιωθεί η πρόσβασή στο ΠΣΚΕ με το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης.  Η ορθή καταχώριση και υποβολή της αίτησης πληρωμής στη διαδικτυακή εφαρμογή του ΠΣΚΕ, η πληρότητα αυτής και η εμπρόθεσμη οριστικοποίησή της είναι αποκλειστικά ευθύνη του αιτούντα.
  2. Αφού συμπληρωθεί η αίτηση ταυτόχρονα εκτυπώνεται, υπογράφεται από τον αιτούντα, αποστέλλεται μαζί με τα δικαιολογητικά όπως αναγράφονται στο αρχείο ΛΙΣΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΕΠΑΛΘ ΙΔΙΩΤ.ΕΠ..xlsx, σε έντυπη μορφή με φυσικό φάκελο και πρωτοκολλείται από τον ΕΦ ΚΑΑΕΚΤ ΣΑΜΟΥ ΑΕ.
  3. Στη συνέχεια διενεργείται έλεγχος πληρότητας δικαιολογητικών και τυχόν συμπληρωματικών/διευκρινιστικών ενεργειών. Εφόσον υπάρχει πληρότητα ο Δικαιούχος λαμβάνει Επιστολή ενημέρωσης για ημερομηνία διενέργειας επιτόπιας επαλήθευσης. Εάν δεν υπάρχει πληρότητα ή δεν τεκμηριώνεται το αίτημα κατάλληλα θα διενεργείται απόρριψη για την εκ νέου κατάθεση του.
  4. Με την ολοκλήρωση της Διαδικασίας βάσει των άρθρων 17, 18, 19 και 20 της Πρόσκλησης, ο Δικαιούχος θα ενημερωθεί για την ολοκλήρωση και τυχόν αντιρρήσεις.
  5. Στη συνέχεια το αίτημα πληρωμής μεταπτώνεται στο ΟΠΣ.
  6. Εφόσον υπάρχει εγγεγραμμένο ποσό στο e-pde και τον ενάριθμο της πράξης, θα εκτελείται άμεσα η καταβολή ενίσχυσης και ο Δικαιούχος θα ενημερώνεται από τον ΕΦ ΚΑΑΕΚΤ ΣΑΜΟΥ ΑΕ με email. Σε αυτό θα πρέπει να απαντήσει μόλις λάβει την πίστωση αποστέλλοντας στο ΚΑΑΕΚΤ ΣΑΜΟΥ ΑΕ κίνηση ημέρας Τραπέζης έτσι ώστε αυτή να καταχωρηθεί στο σύστημα.

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

Ανάλογα με τη φύση και την έκτασή τους οι τροποποιήσεις διακρίνονται σε ¨Τροποποιήσεις ήσσονος σημασίας¨ και ¨Τροποποιήσεις μείζονος σημασίας¨. Οποιεσδήποτε τροποποιήσεις θα πρέπει να προηγούνται των αιτημάτων πληρωμής.

Την αίτηση τροποποίησης μείζονος σημασίας την συμπληρώνετε και την αναρτάτε μαζί με τα δικαιολογητικά στο ΠΣΚΕ στα οποία συμπεριλαμβάνεται και ο πίνακας τροποποίησης (συνημμένο αρχείο EXCEL). Αυτού του είδους οι τροποποιήσεις ενδέχεται να επηρεάσουν την ομαλή υλοποίηση του έργου, εγκρίνονται από την ΕΔΠ και απαιτούν τροποποίηση της Απόφασης Χρηματοδότησης της Πράξης σύμφωνα με το άρθρο 21 της Πρόσκλησης.

Προσοχή!!
Η αίτηση τροποποίησης υποβάλλεται πριν από την έναρξη πραγματοποίησης των ενεργειών/εργασιών στις οποίες αναφέρεται. Ο Δικαιούχος με δική του ευθύνη μπορεί να προβεί σε εργασίες που περιλαμβάνονται στην προτεινόμενη τροποποίηση, προ της λήψης της απάντησης για έγκρισή της, όχι όμως πριν από την ημερομηνία καταχώρησης της σχετικής αίτησης στο ΠΣΚΕ.

 Την αίτηση τροποποίησης ήσσονος σημασίας την συμπληρώνετε και την καταθέτετε στον ΕΦ ΚΑΑΕΚΤ ΣΑΜΟΥ ΑΕ, σε φυσικό φάκελο μαζί με τα δικαιολογητικά, στα οποία συμπεριλαμβάνεται ο πίνακας τροποποίησης (συνημμένο αρχείο EXCEL), σύμφωνα με το άρθρο 21 της Πρόσκλησης.

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Όσον αφορά τις ενέργειες δημοσιότητας θα πρέπει να ακολουθείται από τους Δικαιούχους το άρθρο 25 της Πρόσκλησης καθώς και τον ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΟΔΗΓΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ του ΥΠΑΑΤ, αρ.πρωτ. 168/15-05-2020 που επισυνάπτεται.

Για την τοποθέτηση αφίσας με πληροφόρηση σχετικά με την Πράξη, ελαχίστου μεγέθους Α3, που περιλαμβάνει τη χρηματοδοτική συνδρομή από την Ένωση, για Πράξεις με συνολική δημόσια δαπάνη κάτω των 500.000 €, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την διεύθυνση : 

http://posters2014-2020.esfhellas.gr/

Read 170 times Last modified on Monday, 23 January 2023 13:17