Friday, 02 October 2020 14:12

Δημοσιοποίηση Προσωρινού Πίνακα Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης, 2ης Πρόσκλησης Τοπικού Προγράμματος CLLD /LEADER – Παρεμβάσεις ιδιωτικού χαρακτήρα.

2 ΟΚΤ. 2020, LEADER-CLLD 2014-2020ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Κ.Α.Α.Ε.Κ.Τ. ΣΑΜΟΥ Α.Ε..

Το Κέντρο Ανάπτυξης, Απασχόλησης, Επαγγελματικής Κατάρτισης Και Τεχνολογίας Ν. Σάμου Α.Ε. (Κ.Α.Α.Ε.Κ.Τ. Ν. Σάμου Α.Ε.) ανακοινώνει σήμερα την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης της 2ης Πρόσκλησης του Τοπικού Προγράμματος, Μέτρου 19.2 – έργων ιδιωτικού χαρακτήρα CLLD/LEADER.

Έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησης των 47 αιτήσεων στήριξης που υποβλήθηκαν στο Κ.Α.Α.Ε.Κ.Τ. Ν. Σάμου Α.Ε. και η διαδικασία δειγματοληπτικού ελέγχου.

Ο Προσωρινός Πίνακας των Αποτελεσμάτων θα οριστικοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας τυχόν υποβληθεισών  ενδικοφανών προσφυγών, την οριστικοποίηση της βαθμολογικής ακολουθίας των δικαιούχων και την οριστικοποίηση της προγραμματικής υπερδέσμευσης.

Οι δικαιούχοι έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης ενδικοφανούς προσφυγής επί του Προσωρινού Πίνακα Αποτελεσμάτων, εισερχόμενοι στην ιστοσελίδα του Π.Σ.Κ.Ε  www.ependyseis.gr, κάνοντας χρήση των προσωπικών τους  κωδικών και  σύμφωνα με τις Οδηγίες κατάθεσης αίτησης ενδικοφανούς προσφυγής CLLD / LEADER στο ΠΣΚΕ.  H προσφυγή θα πρέπει να είναι συγκεκριμένη, τεκμηριωμένη και να αναφέρονται συνεκτικά οι λόγοι στα πεδία που αναφέρονται στο ΠΣΚΕ.

Η ενδικοφανής προσφυγή πρέπει να υποβληθεί αρχικά ηλεκτρονικά εντός 15 ημερολογιακών ημέρων από την ημερομηνία παραλαβής της ατομικής επιστολής κοινοποίησης του Προσωρινού Πίνακα Αποτελεσμάτων, και στη συνέχεια να αποσταλεί στα γραφεία του Κ.Α.Α.Ε.Κ.Τ. Ν. Σάμου Α.Ε. το αργότερο την επόμενη ημέρα της ηλεκτρονικής υποβολής, μαζί με τα συνημμένα δικαιολογητικά τεκμηρίωσης, εφόσον υφίστανται.

Η προσφυγή θα εξετασθεί από την επιτροπή προσφυγών του Κ.Α.Α.Ε.Κ.Τ. Ν. Σάμου Α.Ε.. Για το αποτέλεσμα της εξέτασης της προσφυγής θα ενημερωθούν οι ενιστάμενοι ατομικά με επιστολή. Εκπρόθεσμη υποβολή προσφυγής (ηλεκτρονική και έντυπη) δεν γίνεται δεκτή.

Συνοδευτικά Αρχεία:

  1. Πίνακας Προσωρινών Αποτελεσμάτων 
  2. Οδηγίες Υποβολής Προσφυγών στο ΠΣΚΕ

Για το Κ.Α.Α.Ε.Κ.Τ. Ν. Σάμου Α.Ε.

Αγγελική Βούρου

Συντονίστρια Προγράμματος