23/06/2016 ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CLLD ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 
23/06/2016 ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CLLD ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 
23/06/2016 ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CLLD  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ LEADER CLLD
30/06/2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
30/06/2016 ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΤΟ ΒΑΘΥ ΣΑΜΟΥ 
30/06/2016 ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΤΟ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ ΣΑΜΟΥ 
23/06/2016 ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΚΗΡΥΚΟ ΙΚΑΡΙΑΣ 
23/06/2016 ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΕΥΔΗΛΟ 
05/08/2016 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΑΜΟΥ  doc
05/08/2015 ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΑΜΟΥ   doc