Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους στον κλάδο του τουρισμού ηλικίας έως 29 ετών

 

 Η Επιταγή Κατάρτισης (Training Voucher) περιλαμβάνει τις εξής δράσεις

Σκοπός της δράσης είναι η επίτευξη μιας δομημένης πορείας εισόδου 10000 άνεργων νέων εώς 29 ετών στην αγορά εργασίας, η οποία δυνητικά καταλήγει στην τοποθέτησή τους σε θέσεις απασχόλησης σε επιχειρήσεις που εξυπηρετούν και ενισχύουν άμεσα ή έμμεσα τον τουρισμό και το τουριστικό προϊόν της χώρας.

Η Δράση περιλαμβάνει ολοκληρωμένη δέσμη παρεμβάσεων μέσω χορήγησης voucher για:

  • Θεωρητική Κατάρτιση 80 ώρες (οριζόντιες δεξιότητες και εξειδικευμένες τουριστικές ειδικότητες, σε συνδυασμό με υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης και καθοδήγησης)
  • Απασχόληση / Εργασιακή Εμπειρία 5 μηνών

Ωφελούμενοι:

Άνεργοι Πτυχιούχοι ΑΕΙ / ΤΕΙ έως 29 ετών,

  • Άνεργοι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έως 29 ετών
  • Υποβολή Αιτήσεων Συμμετοχής από 10 Μαΐου 2013 έως 27 Μαΐου 2013

Η επιλογή και η εγγραφή των υποψηφίων στο Μητρώο Ωφελουμένων, θα γίνει με μοριοδότηση και στις περιπτώσεις ισοβαθμιών, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης. Ενδεικτικά δε αναφέρονται ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις τουριστικών καταλυμάτων, επιχειρήσεις σύνθετης τουριστικής ανάπτυξης, επιχειρήσεις συνεδριακού τουρισμού, επιχειρήσεις εκθεσιακού τουρισμού, τουριστικά γραφεία, αεροπορικές και ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις, εταιρείες μεταφορών και επιχειρήσεις ενοικίασης αυτοκινήτων, επιχειρήσεις κρουαζιέρας, επιχειρήσεις επαγγελματικών σκαφών, λειτουργίας μαρινών, επιχειρήσεις επίγειας εξυπηρέτησης αεροσκαφών καθώς και επιχειρήσεις εξυπηρέτησης των ανωτέρω, μέλη ή μη του Σ.Ε.Τ.Ε.

 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΑΝΑ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΗ ΣΑΜΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΑΚΑΜΑΤΡΑ ΕΥΔΗΛΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ

  1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  2. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
   
Τουριστικές Επιχειρήσεις Σάμου
Τουριστικές Επιχειρήσεις Ικαρίας