ΑΛΙΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ 2014-2020

ΑΛΙΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ 2014-2020 (4)

Σας ενημερώνουμε ότι η πρόσκληση για το πρόγραμμα «ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» έχει λάβει νέα παράταση μέχρι και τις 10 Μαρτίου 2021  στις 14:00 .

Σημειωτέον ότι από 05/03/2021 έως και 08/03/2021 θα πραγματοποιούνται εργασίες συντήρησης και αναβάθμισης των συστημάτων του ΟΠΣ .

Δευτέρα, 08 Φεβρουαρίου 2021 12:30

2η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΛΙΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ 2014-2020»

Γράφτηκε από

2η Παράταση Προγράμματος «ΑΛΙΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ 2014-2020» έως 8/3/201 και ώρα 14:30