ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πανουράκης Βασίλης

- Πρόεδρος

Σκούτας Ιωάννης 

-Αντιπρόεδρος

Καραγιάννης Δημήτριος 

-Γραμματέας

Καμπουράκης Γεώργιος 

-Μέλος Δ.Σ.

Σεϊτανίδης Γεώργιος 

-Μέλος Δ.Σ.

Μπονοφάς Διαμαντής

-Μέλος Δ.Σ.

Περρής Γεώργιος 

-Μέλος Δ.Σ.

Βαλής Εμμανουήλ 

-Μέλος Δ.Σ.

Λυμπέρης Αλέξανδρος 

-Μέλος Δ.Σ.