Στον παρακάτων πίνακα εμφανίζονται τα οικονομικά στοιχεία του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης Νομού Σάμου.

Α/Α

Έτος

Ισολογισμός

Αποτελέσματα Χρήσης

1

2010

2

2011

3

2012                                                  

4

2013